Boka föreläsning med Charlotte Signahl

Charlottes föreläsningar utgår från olika vardagliga exempel, reflektioner men forskning är alltid grunden och utgår från arbeten av bland andra Professor Berit Ås, Professor Kimberlé Williams Crenshaw, Professor Robert Kengan, Professor Steven C. Hayes, Professor Edvard Deci m.fl. Målet är att ersätta myter om motivation, stress och makt med kunskap om vilka förutsättningarna är för inkludering och en positiv inre motivation och hur vi kan öka den i vårt eget liv och på arbetsplatsen. 

En föreläsning med Charlotte Signahl som utgår från aktuell forskning kring motivation
Det är bara att bita ihop!
En föreläsning med Charlotte Signahl som utgår från aktuell forskning kring motivation

En interaktiv föreläsning om hur ni skapar ett motiverande arbetsklimat, förbättrar psykosocial arbetsmiljö, synliggör frågor kring kompetens, samhörighet, samarbete, konflikt, värdegrund och värderingar. Föreläsningen utgår från olika vardagliga exempel, allt grundar sig i forskningen från Professor Deci och leder förhoppningsvis till många skratt.

Läs mer
en interaktiv föreläsning med Charlotte Signahl om bemötande, värderingar och samarbete
Måste jag älska varenda jävel?
en interaktiv föreläsning med Charlotte Signahl om bemötande, värderingar och samarbete

En interaktiv föreläsning om hur ni skapar ett motiverande arbetsklimat, förbättrar psykosocial arbetsmiljö, synliggör frågor kring kompetens, samhörighet, samarbete, konflikt, värdegrund och värderingar. Föreläsningen utgår från olika vardagliga exempel, allt grundar sig i forskningen från Professor Deci och leder förhoppningsvis till många skratt.

Läs mer
En föreläsning med Charlotte Signahl om härskartekniker, trakasserier dödar vår motivation
Men har du ingen humor eller?!
En föreläsning med Charlotte Signahl om härskartekniker, trakasserier dödar vår motivation

En interaktiv föreläsning om hur ni skapar ett motiverande arbetsklimat, förbättrar psykosocial arbetsmiljö, synliggör frågor kring kompetens, samhörighet, samarbete, konflikt, värdegrund och värderingar. Föreläsningen utgår från olika vardagliga exempel, allt grundar sig i forskningen från Professor Deci och leder förhoppningsvis till många skratt.

Läs mer
en föreläsning om stresshantering, resiliens och återhämtning, ACT
Allt som inte härdar dödar!
en föreläsning om stresshantering, resiliens och återhämtning, ACT

Det låter alltid så tråkigt med stresshantering, så segt med medveten närvaro och krångligt med förändrat förhållningssätt. Men när vi väl börjar sätta ord på våra vanor och ovanor kan skrattet leda till förändring. Att få enkla redskap för att minska stressen i vardagen är ovärderligt. Kunskap ger makt över tillvaron och det egna måendet. Ofta säger vi allt som inte dödar härdar men vi vet att stress leder till förtidig död och mycket onödigt lidande.

Läs mer
en föreläsning om jämställdhet med lite historia, lite statistik och mycket ironi
Men har inte jämställdheten gått för långt nu igen?!
en föreläsning om jämställdhet med lite historia, lite statistik och mycket ironi

Detta är en föreläsning för de redan frälsta. Tanken är att ge kraft och energi att fortsätta arbetet för en mer jämställd värld. Fokus ligger på kvinnors rättigheter, på de jämställdhetspolitiska målen, belyser avgörande händelser och personer som banat väg för feminism och jämställdhet. Vad är makt? Får alla kvinnor plats i kvinnorörelsen? Kan män vara feminister?

Läs mer
en föreläsning om kränkande särbehandling, diskriminering och trakasserier på jobbet
Är inte alla lite väl kränkta nu förtiden?
en föreläsning om kränkande särbehandling, diskriminering och trakasserier på jobbet

Arbetsgivaren har skyldighet att utbilda om, utreda när och upprätthålla rutiner kring kränkande särbehandling, mobbning, härskartekniker och motivation på jobbet. Det är ofta lättare sagt än gjort.

Läs mer
En föreläsning om bemötande inom vård och omsorg
Men hur oförskämd får en liten gumma vara?
En föreläsning om bemötande inom vård och omsorg

Hur motiverar vi oss inom omsorgsyrken? Hur skapar vi en hållbar arbetssituation? Föreläsningen utgår från från dilemman som står när erfarenheter krockar, där unga vårdar äldre, där människor från hela världen samarbetar och kryssar mellan högtider och traditioner som ska passa så väl vårdtagare, som diskrimineringslagstiftning, som närstående och schemat för de anställda.

Läs mer
En föreläsning med Charlotte Signahl om mänskligt beteende, normer och diskriminering
Mångfald - besvärligt härligt?!
En föreläsning med Charlotte Signahl om mänskligt beteende, normer och diskriminering

En interaktiv föreläsning om hur ni skapar ett motiverande arbetsklimat, förbättrar psykosocial arbetsmiljö, synliggör frågor kring kompetens, samhörighet, samarbete, konflikt, värdegrund och värderingar. Föreläsningen utgår från olika vardagliga exempel, allt grundar sig i forskningen från Professor Deci och leder förhoppningsvis till många skratt.'

Läs mer
Charlotte Signahl - föreläsare och moderator