en föreläsning om bemötande inom vård och omsorg

Men hur oförskämd får en liten gumma vara?

en föreläsning om bemötande inom vård och omsorg

Hur motiverar vi oss inom omsorgsyrken? Hur skapar vi en hållbar arbetssituation? Föreläsningen utgår från från dilemman som står när erfarenheter krockar, där unga vårdar äldre, där människor från hela världen samarbetar och kryssar mellan högtider och traditioner som ska passa så väl vårdtagare, som diskrimineringslagstiftening, som närstående och schemat för de anställda. Hur är det att att besöka dödens väntrum, att duscha någon som inte vill och att ständigt förlora dem vi fäst oss vid – allt detta utan att tappa motivationen, glädjen och förmågan att fortsätta ge utan att gå sönder.

Med många egna år inom omsorgsarbeten och som föreläsare ger Charlotte många skratt och viktiga insikter, aha-upplevelser och konkreta knep. ”Det märks att hon vet vad hon talar om” är en återkommande kommentar liksom att ”det var länge sedan jag grät och skrattade så mycket”.

Föreläsningen utgår från olika vardagliga exempel, reflektioner och forskning. Charlotte grundar sig i arbeten av Professor Berit Ås, Professor Kimberlé Williams Crenshaw, Professor Robert Kengan, Professor Edvard Deci m.fl. Vi ersätter myter om makt, mångfald och motivation med kunskap om vilka förutsättningarna är för inkludering och en positiv inre motivation och hur vi kan öka dem i vårt eget liv och på arbetsplatsen. 
Beroende på tidsomfattningen kan vi ha kortare eller längre inslag av reflektion och eget arbete eller grupparbeten alltid anpassade utifrån gruppens nuläge och kundens mål med uppdraget.

Innehållet beslutas i samråd med kunden men kan innehålla:

  • Bemötandets dilemman och förutsättningar
  • Vad är KASAM och ett salutogent förhållningssätt?
  • Motivationspsykologins grunder
  • Hur ökar jag förutsättningarna för min och andras motivation?
  • Normer vilka kan de vara?
  • Hur påverkar diskriminering och exkludering vår motivation?
  • Ibland kombineras denna föreläsning med föreläsningen om härskartekniker, trakasserier och kränkande behandling

Föreläsningen finns som 45 minuters variant till en heldag. Ofta fokuserar vi mer på en av delarna beroende på gruppens behov. Alla föreläsningar utformas tillsammans med uppdragsgivaren för att hamna där behovet är som störst.

Charlotte Signahl - föreläsare och moderator