om-charlotte-signahl - presentation

Presentation av Charlotte Signahl

Att presentera sig själv är en utmaning! Därför bad jag kollegor, vänner och kunder om hjälp. Nedan kan du läsa vad de skrev och fritt plocka ur materialet för inbjudningar och presentationer.

Charlotte Signahl är en uppskattad föreläsare som vågar använda humor, kärlek och fakta för att ge dig som publik inspiration och mod att inse att ansvaret och möjligheter till lösningar ligger hos oss alla. Charlotte anlitas både av arbetsplatser som har stora utmaningar och konflikter och arbetsplatser där det främst behövs lite energi och skratt för att motivationen ska öka och arbetet för en mer inkluderande arbetsplats ska ta fart igen.

Charlotte har utbildat och föreläst inom området motivationspsykologi, mänskliga rättigheter, mångfald och diskriminering sedan slutet av 1990-talet. Charlotte är mest intresserad av varför vi människor beter oss som vi gör och hur vi kan möta andras beteende och kanske förändra vårt eget när det behövs.

Charlotte har ett grundmurat engagemang för de mänskliga rättigheterna som tar sig uttryck i ideellt engagemang på flera nivåer och dimensioner och som alltid har funnit där. Charlotte var i unga år förbundsordförande för Röda Korset Ungdomsförbund och hennes arbete i Röda Kors rörelsen är fortfarande en viktig del av hennes engagemang.

Charlotte möter, ser och sträcker ut en hand till alla slags människor. Till de som precis har kommit till Sverige, till de som levt hela sina liv här men som slåss mot missbruk eller ensamhet, till de som hamnar i kläm med myndigheter, till de som behöver någon att luta sig mot, till de som behöver hjälp att ta sig ur relationer och sammanhang som är farliga och våldsamma.

Denna urkraft som är Charlottes signum att se varje människa och möta henne där hon är utan att döma gör Charlotte till en unik inspirations och motivationsföreläsare. Tillsammans med hennes kunskaper i psykologi, teologi, sociologi, genus, mänskliga rättigheter och historia skapar hon dessutom föreläsningar med ett djup och kunskapsbredd som gör att den landar hos dig som publik på ett bestående sätt. Att lyssna på Charlotte Signahl ger många skratt men framförallt ger det insikter som gör dig hoppfull och får dig att inse din egen betydelse.

Eftersom förfrågningarna blev så många och även inom områden som Charlotte inte behärskade så startade hon 2016 Inclusion Academy tillsammans med Ergin Özdemir. Inclusion Academy köptes senare av Frida Sandegård.

Charlotte är en hopplös entreprenör och utvecklar även dataspel för att det är roligt att spela, för att det går att lära ut tekniker för att öka sin motivation och minska sin stress genom högkvalitativa spel för olika slags plattformar. Spelen grundar sig i kontextuell beteendevetenskap, ACT och DNA-V.

Charlotte är även utbildad meditationslärare och handledare i ACT. ACT är en förkortning för Acceptance and Commitment ¬ Therapy och uttalas som engelskans »act«, agera. Det är en terapiform men kan även användas inom till exempel arbetslivet som förebyggande åtgärd av stress och psykisk ohälsa i olika sammanhang.

För övrigt älskar hon att laga mat, äta mat, att gå på loppis, bo på hotell (tur), Coco Chanel, Frida Kahlo, lyssna på Billy Holiday och Edith Piaf, gå på stand up föreställningar, läsa och åter läsa.

Några förutsättningar

Föreläsningarna finns som 45 minuters varianter till en heldag. Ofta fokuserar vi mer på en av delarna beroende på gruppens behov. Alla föreläsningar utformas tillsammans med uppdragsgivaren för att hamna där behovet är som störst. Utgångspunkten tas i era fastslagna dokument och önskemål.

Ju bättre praktiska förutsättningar desto bättre resultat, så gärna en ljudtekniker på plats.

Charlotte vill alltid ha

  • Projektor
  • Headset
  • Publikmikrofon
  • Hörslinga om någon av deltagarna behöver det
  • Tillgång till lokalen minst en timma innan
  • Programmet och inbjudan som deltagarna har fått
  • Telefonkontakt innan gärna i god tid och sedan när inpå uppdraget
  • Dokument som kan vara av intresse så som värdegrundsord, personalpolicy mm
  • Telefonnummer till ansvarig på plats

 

Charlotte Signahl - föreläsare och moderator