Artiklar av föreläsare Charlotte Signahl

Motivation i lågkonjunktur?

Motivation i lågkonjunktur?

Föreläsare Charlotte Signahl ger er verktyg för att öka motivation under lågkonjunktur, prioritera sammanhållning och öka kompetens genom kunskapsutbyte.

Bemötande och arbetsmiljö – hur hänger det ihop?

Bemötande och arbetsmiljö – hur hänger det ihop?

Så som internt så ock externt brukar jag tänka. Därför hänger vår arbetsmiljö ihop med hur vi sedan bemöter kunder, vårdtagare eller kanske medlemmar. De är två tätt sammankopplade områden, beteenden på arbetsplatsen.

Föreläsare Charlotte Signahl medverkar i podden

Föreläsare Charlotte Signahl medverkar i podden

I avsnitt 75 av med Målet i sikte gästas Lisa och Charlotte av inspiratören Charlotte Signahl. Charlotte har lång erfarenhet av att föreläsa inom ämnen som mänskliga rättigheter, jämställdhet, mångfald och diskriminering. I avsnittet diskuteras dessa ämnen samt hur vi kan förbättra vårt bemötande och öka vår motivation.

Charlotte Signahl - föreläsare och moderator