Bemötande och arbetsmiljö – hur hänger det ihop?

Bemötande och arbetsmiljö – hur hänger det ihop?

Så som internt så ock externt brukar jag tänka. Därför hänger vår arbetsmiljö ihop med hur vi sedan bemöter kunder, vårdtagare eller kanske medlemmar. De är två tätt sammankopplade områden, beteenden på arbetsplatsen.

Ett positivt bemötande av nya kollegor kan bidra till en god arbetsmiljö, medan ett dåligt bemötande kan leda till en negativ arbetsmiljö och stress både för den som är ny och för den som funnits länge på arbetsplatsen. Vi kan tänka att bemötandet är hur vi beter oss gentemot varandra och därmed hur vi är varandras arbetsmiljö, lite klyschigt men sant ändå.

Några saker som jag ibland tar upp under en föreläsning om bemötande och arbetsmiljö

  • hur ledarskap och ledarskapsstil kan påverka medarbetarnas bemötande och hur ledare kan skapa en god arbetsmiljö genom att vara en förebild och därmed främja ett positivt bemötande
  • genom att förstå grundläggande motivationsforskning hur och varför ett positivt bemötande bidrar till en god arbetsmiljö och vilka positiva effekter detta kan ha på medarbetarnas hälsa och välbefinnande
  • hur och varför ett dåligt bemötande kan leda till stress och hur man kan förebygga detta
  • hur kommunikationen, jargongen på arbetsplatsen kan påverka arbetsmiljön och hur man kan använda kommunikation för att främja klimatet på arbetsplatsen
  • varför och hur konflikter på arbetsplatsen påverkar arbetsmiljön och hur man kan hantera dem på ett konstruktivt sätt

Genom att ta upp dessa ämnen kan man hjälpa medarbetare att förstå hur bemötande och arbetsmiljö är sammankopplade och hur man kan främja en god arbetsmiljö genom ett positivt bemötande på arbetsplatsen. Förr kallade vi det psykosocial arbetsmiljö men numera används begreppet organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Arbetsmiljöverkets föreskrifter om OSA (AFS 2015:4) tar upp frågor kring arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling.

De av mina föreläsningar som handlar om hur bemötande påverkar arbetsmiljön är

Måste jag älska varenda jävel?!
en föreläsning om bemötande och samarbete

Men har du ingen humor eller?!
en föreläsning om härskartekniker, makt och samarbete

Det är bara att bara bita ihop!
en föreläsning om motivationens myter som ersätter med forskning om förutsättningar, förändring och samarbete

Tycker du detta är viktigt? Dela gärna på sociala medier!
Charlotte Signahl - föreläsare och moderator