föreläsning - arbetsmiljo

Föreläsning om arbetsmiljö
- med föreläsare Charlotte Signahl

Arbetsmiljö och bemötande – hur hänger det ihop?

Om ni vill ha en föreläsning om lagen så är inte jag rätt person men vill ni ha en föreläsning om hur vi i praktiken lever hur lagen vill att vi ska jobba då är detta rätt föreläsning för er. Så som internt så ock externt brukar jag tänka. Därför hänger vår arbetsmiljö ihop med hur vi sedan bemöter kunder, vårdtagare eller kanske medlemmar. De är två tätt sammankopplade områden, beteenden på arbetsplatsen. Ett positivt bemötande av nya kollegor kan bidra till en god arbetsmiljö, medan ett dåligt bemötande kan leda till en negativ arbetsmiljö och stress både för den som är ny och för den som funnits länge på arbetsplatsen. Vi kan tänka att bemötandet är hur vi beter oss gentemot varandra och därmed hur vi är varandras arbetsmiljö, lite klyschigt men sant ändå.

Några saker som jag ibland tar upp under en föreläsning om arbetsmiljö och bemötande

  • genom att förstå grundläggande motivationsforskning hur och varför ett positivt bemötande bidrar till en god arbetsmiljö och vilka positiva effekter detta kan ha på medarbetarnas hälsa och välbefinnande.
    Läs gärna mer om motivationsforskning här
  • hur och varför ett dåligt bemötande kan leda till stress och hur man kan förebygga detta – grundkunskaper om stresshantering.
    Läs gärna mer om stress och stresshantering här
  • hur kommunikationen, jargongen på arbetsplatsen kan påverka arbetsmiljön och hur man kan använda kommunikation för att främja klimatet på arbetsplatsen – grundkunskaper om härskartekniker och kränkande särbehandling.
    Läs gärna mer om härskartekniker här

Genom att ta upp dessa ämnen kan man hjälpa medarbetare att förstå hur bemötande och arbetsmiljö är sammankopplade och hur man kan främja en god arbetsmiljö genom ett positivt bemötande på arbetsplatsen. Förr kallade vi det psykosocial arbetsmiljö men numera används begreppet organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Arbetsmiljöverkets föreskrifter om OSA (AFS 2015:4) tar upp frågor kring arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling.

De av mina föreläsningar som handlar om hur bemötande påverkar arbetsmiljön hittar du här nedan.


Föreläsning om bemötande och samarbete
Föreläsning om härskartekniker
Föreläsning om motivation
Samtliga ämnen med föreläsare Charlotte Signahl
Charlotte Signahl - föreläsare och moderator