Måste jag älska varenda jävel?

en interaktiv föreläsning med Charlotte Signahl om bemötande, värderingar och samarbete

Så många är så rädda för att göra eller säga fel. Men så många enkla knep det finns! Får vi koll på våra egna och organisationens egentliga värderingar så faller mycket på plats.

Hur vi kan samarbeta, använda teambuilding, samverka i samhället och i den lilla arbetsgruppen utan att ta kol på andra och oss själva. Måste jag älska varenda jävel – är en föreläsning om värderingar, om psykologiska mekanismer bakom rädsla, trygghet och några etikettsknep för att överleva i en föränderlig verklighet. Vad måste ett företag, en offentlig verksamhet eller en privatperson faktiskt veta, göra, leva upp till och förstå i en omgivning som präglas av stor mångfald i värderingar, vanor, upplevelser och erfarenheter? Hur hittar vi vår kompass?

Innehållet beslutas i samråd med kunden men kan innehålla:

  • Människor handlar alltid logiskt. Känslor, reaktioner och vanor – varför beter vi oss som vi beter oss
  • Motivationspsykologins grunder
  • Normer vilka kan de vara?
  • Vad är en värdering?
  • Gruppens psykologi – några grundläggande fakta
  • Hur påverkar diskriminering, härskartekniker, kränkande särbehnadling och exkludering vår motivation?

Vi talar kort om motivationsforskningen utifrån SDT, vi talar om samhällsnormer, vi talar om gruppens psykologi utifrån Elinor Ostroms teorier och går sedan in på hur just ni kan tänka och agera. Ibland växer föreläsningen ut till en workshop med ett innehåll som beror på den aktuella gruppens behov. Så måste jag älska varenda jävel? – Nej men med några extra verktyg så blir vardagen så mycket smidigare!

Det här är en föreläsning med lite svåra ord, en del teori, lite lagar, lite historia och ganska mycket nutid. Vad måste ett företag, en offentlig verksamhet eller en privatperson faktiskt veta, göra, leva upp till och förstå i en omgivning som präglas av stor mångfald i värderingar, vanor, upplevelser och erfarenheter?

en interaktiv föreläsning med Charlotte Signahl om bemötande, värderingar och samarbete
Charlotte Signahl - föreläsare och moderator