Men har du ingen humor eller?!

En föreläsning med Charlotte Signahl om härskartekniker, trakasserier dödar vår motivation

En föreläsning om hur vi gör och utsätts för ful makt, härskartekniker, trakasserier och kränkande behandling. Hur påverkar rasism, sexism, och kränkande särbehandling arbetsmiljön? Att synliggöra beteenden och hitta fiffiga motstrategier gör livet enklare och höjer motivationen.

En föreläsning och/eller workshop om hur vi gör och utsätts för ful makt och vad du kan göra åt det. Föreläsningen bygger i huvudsak på professor Berit Åhs forskning. Vi övar och prövar många av de knep som hjälper oss att bli medvetna om härskarteknikerna för att
motverka de effekter som de har på oss själva och andra. När jag utbildar inom härskartekniker, mötesteknik kopplar jag det till diskrimineringslagstiftning, frågor om bemötande och svåra ord och uttryck till exempel kränkande särbehandling, trakasserier, sexism, homofobi, rasism, makt, etnicitet, hbtq, jämlikhet och jämställdhet.

Det viktiga är gruppens gemensamma reflektioner och erfarenheter. Hur skapar vi en god arbetsmiljö? Att fånga deltagarnas intresse genom vardagliga exempel knutna till deras verklighet kommer att prioriteras i upplägget därför är avstämningsmöten med uppdragsgivaren innan viktigt. 

Delar av innehållet

  • Vilka är härskarteknikerna och hur fungerar de?
  • Hur förlorar vi långsiktigt på att använda härskartekniker och varför gör vi det?
  • Varför råkar vi använda dem och vad gör vi när vi blir utsatta?
  • Kort om genus-, norm- och maktteorier
  • Svåra ord
  • Kort om motivationsteori

Charlotte Signahl har utbildat och föreläst inom området motivationspsykologi, mänskliga rättigheter, mångfald och diskriminering sedan slutet av 1990-talet. Charlotte är mest intresserad av varför vi människor beter oss som vi gör och hur vi kan möta andras beteende och kanske förändra vårt eget när det behövs.

Föreläsningen finns allt ifrån 45 minuters variant upp till en heldag. Ofta fokuserar vi mer på en av delarna av föreläsningen beroende på gruppens behov. Alla föreläsningar utformas tillsammans med uppdragsgivaren för att landa där behovet är som störst. Utgångspunkten tas i era fastslagna dokument.

En föreläsning med Charlotte Signahl om härskartekniker, trakasserier dödar vår motivation
Charlotte Signahl - föreläsare och moderator