Varför har psykosocial arbetsmiljö fått nytt namn?

Varför har psykosocial arbetsmiljö fått nytt namn?

En organisatorisk arbetsmiljö handlar om hur arbetet och arbetsplatsen är organiserad och påverkar arbetsmiljön för de anställda. Detta inkluderar faktorer som arbetsuppgifter, arbetstider, ledarskap, kommunikation, samarbete, utbildningar, utvecklingsmöjligheter och arbetsbelastning.

Arbetsgivare har ett ansvar att förebygga och åtgärda kränkande särbehandling och mobbning, inklusive härskartekniker, på arbetsplatsen. Ett sätt är att utbilda alla så alla känner igen härskarteknikerna och att ha workshops för att utarbeta arbetsplatsens egna mottekniker. Vi ska alltså inte använda härskartekniker mot den som använder dem utan vi ska ha andra klokare strategier.

Läs gärna mer om härskartekniker här

Psykosocial arbetsmiljö är ett begrepp som tidigare används för att beskriva de faktorer på arbetsplatsen som påverkar människors psykiska hälsa och välbefinnande, såsom arbetsklimat, sociala relationer, ledarskap och krav i arbetet. Namnbytet från "psykosocial arbetsmiljö" till "organisatorisk och social arbetsmiljö" har skett av flera olika skäl. Ett skäl är att bättre beskriva att det är flera faktorer som påverkar arbetsmiljön och som också inkluderar organisation, struktur, processer och system. Detta kan hjälpa till att belysa vikten av att organisera arbetet på ett sätt som främjar hälsa och välbefinnande, kan låta som lite snömos men är viktigt att förstå. Leder omorganisationen till ökad hälsa? Hur kan vi göra omorganisationen i sig så ostressig som möjligt?

En god organisatorisk arbetsmiljö ska bidra till ökad trivsel och arbetsglädje för de anställda, vilket kan leda till ökad produktivitet och kvalitet på arbetet. Det kan också minska risken för ohälsa och sjukskrivningar på grund av stress och psykisk belastning. Här kan en föreläsning om härskartekniker passa väl in. Min erfarenhet av att föreläsa och ha workshops kring härskartekniker är att många föst är rädda att det ska bli negativt men med stor erfarenhet så har jag lärt mig att göra det både roligt och konstruktivt samtidigt. Genom föreläsningen med titeln Men har du ingen humor eller?! Kommer jag åt sådant som en rå men hjärtlig jargong och rena kränkningar.

För att skapa en god organisatorisk arbetsmiljö är det viktigt att ta hänsyn till de anställdas behov och förutsättningar. Det kan innebära att ge tydliga arbetsuppgifter och ansvarsområden, att ha en bra arbetsfördelning, att ha goda möjligheter till kommunikation och samarbete och att erbjuda möjligheter till kompetensutveckling och karriärmöjligheter. Att öka kunskaper om vad motivation egentligen är en del av detta och något som jag ofta har gjort genom föreläsningen Det är bara att bita ihop – för det är ju just vad det INTE är. En föreläsning om motivation är inte motiverande i sig men resulterar i en hållbar motivation genom de redskap deltagarna får.

Det är också viktigt att ha en bra ledarskapskultur som främjar delaktighet, feedback och dialog mellan chefer och medarbetare. Den psykosociala arbetsmiljön handlar om faktorer som påverkar människors psykiska och emotionella hälsa på arbetsplatsen –  vad betyder då det? Det kan inkludera faktorer som arbetsbelastning, stress, arbetskrav, socialt stöd från arbetskamrater och ledning, möjligheter till delaktighet och inflytande, arbetsrelationer och konflikter på arbetsplatsen, samt möjligheter till utveckling och karriär. Här passar en fördjupa föreläsning om motivation väl in. Där talar vi om hur chefer kan tala med sina medarbetare under utvecklingssamtalen, hur vi kan göra ett APT konstruktivt och mycket annat. Läs gärna mer om motivation här.


Tycker du detta är viktigt? Dela gärna på sociala medier!
Charlotte Signahl - föreläsare och moderator