Allt som inte härdar dödar!

en föreläsning om stresshantering, resiliens och återhämtning, ACT

Det låter alltid så tråkigt med stresshantering, så segt med medveten närvaro och krångligt med förändrat förhållningssätt. Men när vi väl börjar sätta ord på våra vanor och ovanor kan skrattet leda till förändring. Att få enkla redskap för att minska stressen i vardagen är ovärderligt. Kunskap ger makt över tillvaron och det egna måendet. Ofta säger vi allt som inte dödar härdar men vi vet att stress leder till förtidig död och mycket onödigt lidande därför har Charlotte valt att tänka Allt som inte härdar dödar och med härdar menar de vanor vi kan lägga till och dra ifrån som ger oss motståndskraft mot den negativa stressens konsekvenser.

Charlotte är utbildad gruppledare i ”ACT – Att hantera stress och främja hälsa” genom Fredrik Livheims företag Livskompass AB och håller utifrån det föreläsningar av olika längd men även längre workshops och utbildningar för grupper. Teori blandas med upplevelsebaserade övningar och reflektionspass. Föreläsningen tränar förhållningssätt för att kunna välja handlingar som leder mot våra mål enligt våra värderingar och det liv vi vill leva.

ACT är en förkortning för Acceptance and Commitment ¬ Therapy och uttalas som engelskans »act«, agera. Det är en terapiform men kan även användas inom till exempel arbetslivet som förebyggande åtgärd av stress och psykisk ohälsa i olika sammanhang. ACT är en vidareutveckling av Kognitiv Beteende Terapi (KBT). I gruppformat kallas det Acceptance and Commitment Training för att förtydliga att det handlar om träning, inte terapi.

Innehållet beslutas i samråd med kunden men kan innehålla:

  • Varför blir vi stressade?
  • Hur fungerar stress i kroppen?
  • När, var och vad stressar oss?
  • Hur kan vi minska vår egen skadliga stress?
  • Hur kan vi minska andras skadliga stress, skapa mindre stress på arbetsplatsen?
  • Några snabba knep och flera långsiktiga metoder.
  • Återhämtning – vad är det? Varför är det så viktigt?

Föreläsningen finns som 45 minuters variant till en heldag. Ofta fokuserar vi mer på en av delarna beroende på gruppens behov. Alla föreläsningar utformas tillsammans med uppdragsgivaren för att hamna där behovet är som störst.

en föreläsning om stresshantering, resiliens och återhämtning, ACT
Charlotte Signahl - föreläsare och moderator