föreläsning - stresshantering

Föreläsning om stress och stresshantering
- med Charlotte Signahl

Absolut! - Jag kan ge en föreläsning om stress och stresshantering, sa jag och så drog hela mitt eget paket av stressreaktioner igång i 280 km i timmen på en slingrig 40-väg.

Tankar om vad jag egentligen kan om stress som andra kan ha nytta av snurrade i en väldig fart runt, runt. Efter att ha använt några av alla de metoder jag själv fått lära mig under den mängd kurser jag gått, ja jag erkänner jag är utbildnings-, bok- och kursberoende, så insåg jag att jag ju har en del att lära ut, en hel del att dela med mig av. Bland annat kan jag påminna om att stresshantering är en ständigt pågående process när vi lever mitt i arbetslivet, när vi lever i arbetslöshet, när vi har äldre sjuka föräldrar, när vi har barn i skolan och när vi själva drabbas av livets motgångar – för de kommer till oss alla i stor eller liten mängd men ett vet vi – de kommer!

Stress är en helt normal och frisk reaktion som kroppen har på yttre eller inre påfrestningar. Det kan vara allt från en stor arbetsbelastning, konflikter i relationer eller sjukdom. När kroppen upplever stress aktiveras det sympatiska nervsystemet och adrenalinet ökar. Detta leder bland annat till en ökad puls, ökad andning och en ökad mängd glukos i blodet, inget som är hälsosamt om det pågår dag ut och dag in utan återhämtning.

Stress finns för att vi ska reagera snabbt och kraftfullt när ett odjur jagar oss i skogen eller när det brinner, blodet ska bort från hjärnan och magen och ut i ben- och rumpmuskler. Problemet är som de flesta vet att det inte är där det gör nytta i det liv vi ofta lever. Vi tänker inte med rumpan. Stress kan vara bra och hjälpa oss att klara av utmaningar, men om stressnivån blir för hög, för länge och inte hanteras på rätt sätt kan det leda till hälsoproblem och negativa konsekvenser för både kropp och själ.

I min föreläsning "Allt som inte härdar dödar!" fokuserar jag på att ge kunskap som ger makt över tillvaron och det egna måendet. Ofta säger vi allt som inte dödar härdar men vi vet att stress leder till förtidig död och mycket onödigt lidande därför har jag valt att tänka allt som inte härdar dödar och med härdar menar de vanor vi kan lägga till och dra ifrån som ger oss motståndskraft mot den negativa stressens konsekvenser.

En föreläsning om stress på jobbet och stresshantering på jobbet ser lite annorlunda ut än de som vänder sig till privatpersoner då jag kopplar föreläsning och kanske workshop till det arbete med organisatorisk och social arbetsmiljö som alla arbetsgivare är skyldiga att ha. Ett nära samarbete med ledning, HR, skyddsombud och facket i förberedelserna brukar få önskat resultat. Det går att göra både roligt, konstruktivt och lönsamt.

Läs mer om organisatorisk och social arbetsmiljö här

Som de flesta vet är stress på jobbet en vanlig företeelse och kan orsakas av höga arbetskrav, låg kontroll över arbetsuppgifter, dålig arbetsmiljö, konflikter på jobbet och mycket mer. Om stressnivåerna inte hanteras på rätt sätt kan det leda till en rad negativa konsekvenser för både arbetstagare och arbetsgivare, inklusive ökad frånvaro, minskad produktivitet, och högre sjukfrånvaro.

Som utbildad gruppledare i ”ACT – Att hantera stress och främja hälsa” genom Fredrik Livheims företag Livskompass AB, har jag gedigen kunskap och många metoder och håller utifrån det föreläsningar av olika längd men även längre workshops och utbildningar för grupper. Teori blandas med upplevelsebaserade övningar och reflektionspass. Föreläsningen tränar förhållningssätt för att kunna välja handlingar som leder mot våra mål enligt våra värderingar och det liv vi vill leva.

ACT är en förkortning för Acceptance and Commitment ¬ Therapy och uttalas som engelskans »act«, agera.

Läs mer om ACT


Allt som inte härdar dödar!
Varför har psykosocial arbetsmiljö fått nytt namn?
Samtliga ämnen med föreläsare Charlotte Signahl
Charlotte Signahl - föreläsare och moderator