föreläsning - harskartekniker

Föreläsning om härskartekniker

Charlotte Signahl är en populär föreläsare och har lång erfarenhet gällande föreläsningar och utbildningar inom området Härskartekniker.

Titta på videon nedan för att höra när Charlotte Signahl pratar om Härskartekniker.

Härskarteknikerna

Härskartekniker är ett välkänt fenomen för att medvetet exkludera och trycka ned någon på ett möte. Professor Berit Åhs synliggjorde dessa för oss och när vi hör dem känner vi igen dem. Ibland är det någon som säger att Åhs uppfann dem men icke, det gör vi alla då och då, vi använder dem både medvetet och omedvetet men ju mer vi lär om dem desto lättare att oskadliggöra dem.

En härskarteknik är ett medel, ett sätt som en människa kan använda sig av för att utöva makt mot en annan människa, medvetet eller omedvetet. Oavsett vilket kommer den som blir utsatt att känna sig illa till mods. Härskarteknikerna är identifierade av Berit Ås som är professor i socialpsykologi vid Universitetet i Oslo och hon blev den första av de kvinnliga partiledaren i Norge.

Användandet av härskartekniker är vanligt och för att undvika använda eller såras underlättar det om vi känner till dem och att vi pratar om dem. En bra sak med det är att ju lättare vi har att känna igen dem desto mer immuna blir vi när vi utsätts även utanför gruppen. Möten kan vara en trygg plats att reflektera över när vi blivit utsatta eller när vi själva har utsatt någon annan. Ju mer makt du har i gruppen desto mer ansvar har du att leta när härskartekniker används mot dem som har mindre makt.

Här beskrivs fem härskartekniker. Ibland talas det om två till, objektifiering och våld eller hot om våld.

Osynliggörande

Av någon anledning så är det ingen som ser dig. Du blir avbruten eller de andra läser tidningen medan du talar. Du som använder rullstol blir inte tillfrågad utan istället den som är medföljare trots att det är uppenbart att det är dig som frågan avser.

Förlöjligande

När du berättar något viktigt så skrattar den du berättar det för. Någon utsätter dig för ett skämt om din kropp eller din brytning. Dina förslag tas inte på allvar.

Undanhållande av information

Innan mötet har bara en del av deltagarna fått information om en viss punkt. Möten hålls utan att du informeras. Viktiga beslut tas när du inte är närvarande.

Dubbelbestraffning

Hur du än gör blir det fel. Vad du än säger har du fel. Lyssnar du är du mesig, har du en åsikt är du för dominant.

Påförande av skuld och skam

Du blir syndabock för något som egentligen rör alla i gruppen eller samhället i stort. Tillslut börjar du tro på det själv. Vi kommer ingen vart i den här gruppen för jag ställer för många frågor. Det var mitt fel att ha sa äckliga saker till mig, aldrig mer ska jag ha kort kjol på mig.

Hur hanterar vi då härskarteknikerna?

Bland annat genom att känna till dem och genom att använda frågorna nedan.

Hur kommer det sig? Vad leder det till?

Hur kommer det sig att ingen lyssnar på mig? Vad leder det till?

Du behöver aldrig ta det personligt när du är utsatt för en härskarteknik. Kanske den som använder dem inte ens vet att hon eller han gör det?

Hur kommer det sig att hen är så tyst på mötena? Kanske använder du eller någon annan härskartekniker under mötet eller vid de gemensamma aktiviteterna runt om kring.

Vad leder det till?

Frågor att ställa sig när stämningen på ett möte inte är god:

  • Osynliggörande – vad och vem behöver synliggöras?
  • Förlöjligande – vem skrattar på vems bekostnad? Vem av dem har mest makt? Ifrågasätt kränkande skämt.
  • Undanhållande av information – har alla fått veta allt för att kunna ta bra beslut? Har alla fått samma information?
  • Dubbelbestraffning – sätt rimliga normer. Hur många timmar per dygn finns det? Vad är det rimligt att en småbarnsförälder orkar eller när vågar en gammal person vara ute?
  • Påförande av skuld och skam – bejaka livsglädje! Lägg inte dina egna moralpredikningar på andra människor. Du städar så mycket du vill och andra så mycket de vill.

Läs mer om min föreläsning om härskartekniker, Men har du ingen humor eller??!

Den har en del teori men det viktigaste blir ändå praktiken, vad deltagarna själva har för erfarenheter och hur de brukar göra för att hantera härskartekniker. Tillsammans hittar vi vägar om vad som är bäst för just dig och ditt sätt, för just er och er arbetsplats. Ibland kombineras denna föreläsning med ett fördjupande pass om kränkande särbehandling och ofta även med en föreläsning om motivation som heter, Det är bara att bita ihop!

Genom de kombinationerna blir det roligare och mer självklart varför och hur vi ska jobba.


Föreläsning om härskartekniker
Föreläsning om motivation
Kränkande särbehandling
Samtliga ämnen med föreläsare Charlotte Signahl
Charlotte Signahl - föreläsare och moderator