Det är bara att bita ihop!

en föreläsning med Charlotte Signahl som utgår från aktuell forskning kring motivation

En interaktiv föreläsning om hur ni skapar ett motiverande arbetsklimat, förbättrar psykosocial arbetsmiljö, synliggör frågor kring kompetens, samhörighet, samarbete, konflikt, värdegrund och värderingar. Föreläsningen utgår från olika vardagliga exempel, allt grundar sig i forskningen från Professor Deci mfl om Self Determination Theory, SDT och leder förhoppningsvis till många skratt.

Vi ersätter myter om motivation till kunskap om vilka förutsättningarna är för en positiv inre motivation och hur vi kan öka dem i vårt eget liv och på arbetsplatsen.  Vad är motivation och vet du hur det fungerar? Har du motivation? I så fall för vad? Finns det till och med väldigt många olika sorters motivation? Är det också så att det fungerar olika för olika personer? Att diskriminering, trakasserier och exkludering påverkar motivation förstår vi men hur och vad kan vi göra åt det? Ibland kombineras den här föreläsningen med föreläsningen om härskartekniker. Föreläsningen ger några enkla verktyg att ha till hands både för individen, gruppen och ledaren om hur ni skapar ett motiverande arbetsklimat, förbättrar psykosociala arbetsmiljö, synliggör frågor kring kompetens, samhörighet, självbestämmande, samarbete, konflikt, värdegrund och värderingar.

Beroende på tidsomfattningen kan vi ha kortare eller längre inslag av reflektion och eget arbete eller grupparbeten, alltid anpassade utifrån gruppens nuläge och kundens mål med uppdraget. 

Delar av innehållet

  • Vilka är mina olika sorters motivationer? Vad säger forskningen?
  • Hur kan jag hitta förutsättningar för min motivation? Workshopsdel
  • Hur ökar vi känslan av samhörighet?
  • Hur ökar vi känslan av kompetens?
  • Hur ökar vi känslan av självbestämmande?
  • Vilka olika sorters motivation finns det?
  • Hur kan vi som grupp öka förutsättningarna för ett motiverande arbetsklimat?
  • Hur påverkar diskriminering och exkludering motivation?
  • Hjärnan - vem programmerar den?
  • Mina styrkor och svagheter – hur kommunicerar jag dem till omgivningen för att minska stress och öka motivation

Charlotte Signahl har utbildat och föreläst inom området motivationspsykologi, mänskliga rättigheter, mångfald och diskriminering sedan slutet av 1990-talet. Charlotte är mest intresserad av varför vi människor beter oss som vi gör och hur vi kan möta andras beteende och kanske förändra vårt eget när det behövs.

Föreläsningen finns allt ifrån 45 minuters variant upp till en heldag. Ofta fokuserar vi mer på en av delarna i föreläsningen beroende på gruppens behov. Alla föreläsningar utformas tillsammans med uppdragsgivaren för att landa där behovet är som störst. Utgångspunkten tas i era fastslagna dokument.

en föreläsning med Charlotte Signahl som utgår från aktuell forskning kring motivation
Charlotte Signahl - föreläsare och moderator