Kulturella skillnader och bemötande på arbetsplats – hänger det ihop?

Kulturella skillnader och bemötande på arbetsplats – hänger det ihop?

Det är inte kulturer utan människor och vanor som krockar. Tror vi gör det för enkelt för oss när vi talar om kulturkrockar. Kulturella skillnader kan påverka arbetsplatsen på olika sätt. Beroende på vilken kultur man kommer ifrån kan man ha olika förväntningar, vanor och normer när det gäller beteenden och bemötande på arbetsplatsen. Vi alla har dessutom fördomar och tror en massa saker om andra vi inte har belägg för, tala för dig själv du tänker någon då men jag är övertygad att knappt en människan över tre års ålder utan fördomar finns. Förr var det många som ville ha föreläsningar om mångfald men det minskar för vart år och det tycker jag är skönt för hur jag än gjorde var det lätt att det blev ett vi-och-dom perspektiv där jag som föreläsare än hamnade på ena sidan än på andra och jag var inte alls bekväm med det. Visst har vi våra vanor, traditioner och inlärda knasigheter och tillgångar men vi har så många fler likheter som människor, vi har alla samma grundbehov av att få tillhöra, känna oss kompetenta och känna att vi får bestämma i våra egna liv.

Visst kan till exempel det vara vanligt i vissa kulturer att använda en mycket formell och respektfull ton gentemot överordnade och även äldre medarbetare, medan det i andra kulturer kan vara mer accepterat att använda en mer avslappnad och informell ton – där kan missförstånd uppstå. I vissa kulturer kan man också vara van vid en högre grad av hierarki och auktoritet på arbetsplatsen och där med vara obekväm med att fatta beslut själv, medan man i andra kulturer kan ha en mer platt organisationsstruktur där det förväntas att alla medarbetare har lika mycket att säga till om.

Andra kulturella skillnader som kan påverka beteendet och bemötandet på arbetsplatsen är sociala normer kring samtalsämnen, hur man visar respekt, tystnad och öppenhet, olika beteendemönster vid konflikter och olika kommunikationsstilar.

För att skapa en positiv arbetsmiljö och undvika missförstånd är det viktigt att ha kunskap om och respekt för de personliga och kulturella skillnaderna som kan finnas på arbetsplatsen. Det kan vara en bra idé att skapa utbildningsprogram eller teambuilding-aktiviteter som syftar till att öka medvetenheten om personliga och kulturella skillnader och främja öppen kommunikation och förståelse mellan medarbetare från olika åldrar, utbildningsbakgrunder, kompetensområden och kulturella bakgrunder.

De av mina föreläsningar som handlar om hur bemötande påverkar arbetsmiljön är

Måste jag älska varenda jävel?!
en föreläsning om bemötande och samarbete

Men har du ingen humor eller?!
en föreläsning om härskartekniker, makt och samarbete

Det är bara att bara bita ihop!
en föreläsning om motivationens myter som ersätter med forskning om förutsättningar, förändring och samarbete

Mångfald - besvärligt härligt?! 
en föreläsning om inkludering , normer och mångfald

Tycker du detta är viktigt? Dela gärna på sociala medier!
Charlotte Signahl - föreläsare och moderator