en föreläsning med Charlotte Signahl om mänskligt beteende, normer och diskriminering

Mångfald - besvärligt härligt?!

en föreläsning med Charlotte Signahl om mänskligt beteende, normer och diskriminering

Har jämställdheten gått för långt? Vad är skillnaden på islamist och en muslim? Måste synskadade, barn och gamla ha samma rättigheter som alla andra, är det inte lite väl dyrt ändå? Är du själv en cis- eller ickebinär person? Vem är inte rasist? Hur ser mänskligt beteende, normer och diskriminering ut?

Vad är intersektionalitet? Alla har en trosuppfattning – vilken är din? Har alla en etnicitet? Hur många sexuella läggningar säger lagen att det finns? Vet du vilka de lagstadgade diskrimineringsgrunderna är och vad de innebär? Hur påverkar diskriminering vår motivation? Hur ser makt ut? Den största mångfalden finns kanske kring definitionen av ordet mångfald? Vad är ett gott bemötande? Vad är normer egentligen? Skillnaden mellan tillgänglighet, funktionshinder och funktionsmöjligheter. Jämlikhet eller likabehandling? Så många frågor, och på vad finns det egentligen några svar?

Det någon uppfattar som en rå men hjärtlig jargong uppfattar någon annan som en kränkning. Vilka förutsättningar behövs för ett gott bemötande, ett bra samarbete och en bra kommunikation? När leder våra samarbeten till leverans och när till konkurrens? Hur kan vi använda den beteendevetenskapliga forskningen när vi vill samsas i samma miljö?

Så många är så rädda för att göra eller säga fel. Men det finns ju så många enkla knep! Det här är en föreläsning om psykologiska mekanismer bakom rädsla, trygghet och några etikettsknep för att överleva i en ny verklighet. Charlotte Signahl har utbildat och föreläst inom området motivationspsykologi, mänskliga rättigheter, mångfald och diskriminering sedan slutet av 1990-talet. Charlotte är mest intresserad av varför vi människor beter oss som vi gör och hur vi kan möta andras beteende och kanske förändra vårt eget när det behövs. Detta med vetskapen att vi alla innerst inne vill bli sedda, bekräftade och älskade. En handfast och humoristisk föreläsning. Efter tio år som föreläsare inom det så kallade mångfaldsområdet vill Charlotte nu så gärna dela med sig av allt hon lärt och alla tankar hon fått genom många år som föreläsare.

Det här är en föreläsning med lite svåra ord, en del teori, lite lagar, lite historia och ganska mycket nutid. Vad måste ett företag, en offentlig verksamhet eller en privatperson faktiskt veta, göra, leva upp till och förstå i en omgivning som präglas av stor mångfald i värderingar, vanor, upplevelser och erfarenheter?

Syftet är att introducera och utbilda medarbetare i jämlikhetsfrågor dels för att alla ska få likvärdig service och bemötande via er organisation, dels för att förenkla samarbetet medarbetare emellan.

Innehållet beslutas i samråd med kunden men kan innehålla

 • Grundläggande orientering inom jämlikhetsområdet men med fokus på stereotyper kring kön, HBTQ, antirasism och hur detta uttrycker sig i vardagen
 • Grundläggande kunskap om diskrimineringslagstiftningen och dess grunder
 • Grundläggande kunskap om jämställdhet och jämställdhetsintegrering vilket möjliggör en jämställd samhällsservice
 • Grundläggande kunskap om intersektionalitet och normkritik som möjliggör en jämlik samhällsservice inte bara beroende på kön utan utifrån hela diskrimineringslagstiftningen
 • Kunskap om intersektionalitet och normkritik som möjliggör en jämlik samhällsservice
 • Kunskaper och verktyg för hur medarbetarna kan hantera varandra och de utmaningar som mångfald på en arbetsplats oftast medför samtal för reflektion om den egna rollen
 • Kunskaper och verktyg för hur medarbetarna kan hantera varandra och de utmaningar som mångfald på en arbetsplats oftast medför
 • Samtal för reflektion om den egna rollen, om vad det innebär att vara ett föredöme samtidigt som vi alla är människor med fel och brister
 • Ibland kombineras denna föreläsning med föreläsningen om härskartekniker, trakasserier och kränkande behandling
 • Exempel på exkluderande beteenden vi alla har och hur vi kan ersätta dem
 • Psykologiska mekanismer bakom rasism, homofobi mm
 • Samt en liten gratis bok för deltagare finns att ladda ned på signahl.se

Charlotte Signahl har utbildat och föreläst inom området motivationspsykologi, mänskliga rättigheter, mångfald och diskriminering sedan slutet av 1990-talet. Charlotte är mest intresserad av varför vi människor beter oss som vi gör och hur vi kan möta andras beteende och kanske förändra vårt eget när det behövs.

Föreläsningen finns allt ifrån 45 minuters variant upp till en heldag. Ofta fokuserar vi mer på en av delarna av föreläsningen beroende på gruppens behov. Alla föreläsningar utformas tillsammans med uppdragsgivaren för att landa där behovet är som störst. Utgångspunkten tas i era fastslagna dokument.

Charlotte Signahl - föreläsare och moderator