Hur kan vi fylla APT, arbetsplatsträff, med vettigt innehåll?

Hur kan vi fylla APT, arbetsplatsträff, med vettigt innehåll?

APT, samling, veckomöte, månadsmötena – formerna är många och kärt barn har många namn. Men jag undrar hur många som tycker mötena är så kära? Oftast är de rätt innehållslösa därför har jag börjat göra material som jag lämnar efter mina föreläsningar för att det jag föreläst om ska präntas in, nötas in, repeteras tills det sitter för en föreläsning blir gärna annars ett tomtebloss, det sägs bra saker men vem fick något användbart?

På en arbetsplatsträff ska chefen, medarbetarna och skyddsombudet ha en dialog om sådant som är viktigt för verksamhetens utveckling, för att alla ska gå åt samma håll och för att medarbetarna ska ha en bra arbetsmiljö, både fysiskt och psykiskt. En arbetsplatsträff ska vara ett tillfälle för gruppen att tillsammans lära sig mer om sådant som kan utveckla verksamheten och arbetsmiljön. När skyddsombud, chefer och medarbetare har kunskaper om arbetsmiljön blir det lättare att kunna hitta och förebygga risker. APT ingår i samverkanssystemet och enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Till exempel så brukar jag under ett pass om härskartekniker låta gruppen hitta sina egna motstrategier men också instruera dem att fortsätta med övningen på ett APT eller veckomöte. Och då inte som sista punkt utan som första, avsätt 45 minuter och ta informationen och fikat efter det. Under själva föreläsningen går jag igenom forskning, exempel och hur Härskartekniker påverkar oss det gör att gruppen har förförståelsen när de själva sätter igång utan mig. Dels blir det en repetition, dels blir kunskapen arbetsplatsens egen – det går att fylla APT med vettigt innehåll! Min föreläsning om härskartekniker "Men har du ingen humor eller?!", grundar sig på forskningen från Berit Ås och du kan läsa mer om det här nedan:

Läs mer om Charlotte Signahls föreläsning om härskartekniker

Under min föreläsning om stresshantering, "Allt som inte härdar dödar!" har jag verkligen fått strukturera upp hur material kan användas efteråt dels av gruppen som helhet, dels av varje individ. Stresshantering är inget engångsjobb utan som viken kondis som helst, återhämtning måste ske en stund varje dag, en längre stund varje vecka och en riktigt lång sammanhängande omgång varje år. Varje arbetsplats måste ha sin strategi och varje person sina egna personliga vanor.

Att vi tillsammans talar om återhämtning gör att det blir lättare för den som brukar prioritera bort den att förstå och minnas hur viktigt det är även för andra att just du återhämtar dig. Stressade människor gör många fel och är ofta otrevliga – så du tar paus även för dina kollegors skull!

ACT är den teori som ligger till grund för mina föreläsningar och workshops om stresshantering. Att tala om arbetsmiljö och hälsa, till exempel att identifiera och förebygga risker är något som alla arbetsplatser är skyldiga att göra. Du kan läsa mer om ACT här nedan.

Läs mer om Charlotte Signahls föreläsning och workshop om ACT

För att verkligen ge APT ett vettigt innehåll brukar jag ge arbetsplatserna jag varit på både personliga- och gruppövningar där vi ersätter motivationsmyter med forskning om förutsättningar för en hållbar motivation. "Det är bara att bara bita ihop!" är en föreläsning som baserar sig på SDT, Självbestämmandeteorin, och om det kan du läsa mer här nedan.

Läs mer om Charlotte Signahls föreläsning om SDT - Självbestämmandeteorin

Vi behöver ha vissa grundbehov uppfyllda för att få fart på motivationen, vi kan bita ihop ett kortare tag men det håller inte i längden. Vi måste tanka energi genom de förutsättningar forskningen visat. Vi måste känna en hög grad av sammanhang för att må bra. Sammanhang med de vi jobbar med och med samhället som helhet. Vi måste känna att vi är kompetenta och har de kunskaper samt även de verktyg som krävs för att utföra uppgiften. Vi behöver också tid för att kunna göra arbetsuppgiften så bra som vi oftast vill. De allra flesta människor vill göra ett bra jobb, känna sig stolta när de går därifrån. Och sist men inte minst så vill vi känna ett självbestämmande, vi vill kunna styra så mycket som vi själva tycker är rimligt.

En del har möte varje månad, andra oftare och en del lite glesare. Om verksamheten gör att det är svårt att hitta en tid när alla kan vara med samtidigt ska man ha flera arbetsplatsträffar med samma innehåll men vid olika tidpunkter. Ibland kan de vara på arbetsplatsen och ibland digitalt – det viktiga är att det känns lättillgängligt för alla medarbetare.

Ni ska ha en dagordning och tänk på att syftet är att ha en dialog om verksamhetens utveckling och medarbetarnas arbetsmiljö samt hälsa. Medarbetarna och skyddsombudet bör också ge förslag till vad mötet ska handla om. Chefen är ansvarig för att det skrivs minnesanteckningar. Men man kan turas om i gruppen att skriva. Alla medarbetare ska kunna ta del av anteckningarna efter mötet.

Läs mer om Charlotte Signahls föreläsningar här

Tycker du detta är viktigt? Dela gärna på sociala medier!
Charlotte Signahl - föreläsare och moderator