Föreläsare Charlotte Signahl medverkar i podden

Föreläsare Charlotte Signahl medverkar i podden

Charlotte Signahl har, sedan 1990-talet, utbildat och föreläst inom ämnena mänskliga rättigheter, mångfald, diskriminering och motivationspsykologi. Hon är en uppskattad föreläsare, moderator och inspiratör och är känd för att på ett varmt och humoristiskt sätt presentera viktiga ämnen som vi alla är berörda av. Charlotte har ett stort intresse för att undersöka bakomliggande faktorer till varför vi människor beter oss som vi gör och på vilka sätt vi, efter behov, kan förändra oss. Avsnittet inleds med en diskussion kring bemötande, vad som kännetecknar ett gott respektive ett dåligt bemötande samt hur det påverkar oss.

– Varje möte mellan människor är som stafettpinnar. Det ges vidare och vidare. Om jag ger ett gott bemötande till någon på morgonen så ger den personen vidare ett gott bemötande till nästa person som den möter och så vidare, säger Charlotte.

Vidare betonar hon vikten av att ha koll på sitt livsbagage eftersom vi alla har med oss något från våra liv som kan påverka hur vi bemöter andra.

–  Om man har koll på sitt livsbagage och har nära till sin egen historia så behöver den inte trassla in sig i andra människors livsbagage, säger Charlotte. Tänk er Arlanda eller Stockholm centralstation, fortsätter hon, och alla människor som rusar runt med en väska bakom sig. Tänk er att de släpar den långt bakom sig så att den fastnar i allt. Ju närmare kroppen vi bär vårt bagage desto mindre är risken att den trasslar in sig i andra människors bagage.

Avslutningsvis diskuteras hur vi kan skapa förutsättningar för motivation. Charlotte beskriver, mot bakgrund av motivationspsykologiska teorier, några viktiga grundförutsättningar för motivation.

–  För att vi ska känna motivation behöver vi vara del av ett schysst sammanhang. Vi behöver känna att vi tillhör en grupp och ett sammanhang, förklarar Charlotte.
 
Hon tar även upp vikten av att känna sig kompetent och beskriver på vilket sätt den känslan hänger ihop med graden av motivation.

–  Om vår känsla av kompetens hotas på något sätt, exempelvis på grund av tidsbrist eller brist på resurser, då sjunker vår motivation, säger Charlotte.

Charlotte betonar även vikten av autonomi.

–  Alla människor har ett behov av självbestämmande men det varierar på vilket sätt vi behöver det, säger hon.

Med målet i sikte – finns där poddar finns

Vill du lära dig mer om motivationspsykologi och höra en analytisk och intressant diskussion om bemötande? Lyssna då på avsnitt 75 av Med målet i sikte! Som vanligt hittar du podcasten via Simplecast, Spotify, Itunes och i din podcastapp!

Tycker du detta är viktigt? Dela gärna på sociala medier!
Charlotte Signahl - föreläsare och moderator