Hur kan vi fylla medarbetarsamtal med bra innehåll?

Hur kan vi fylla medarbetarsamtal med bra innehåll?

Under en kort tid hade jag en projektanställning på Sensus studieförbund och där såg jag verkligen fram mot medarbetarsamtalen. Till min förvåning insåg jag att det inte gällde mina kompisar på andra arbetsplatser. Ju mer jag är ute på olika ställen inser jag att det är mer regel än undantag att både medarbetare och arbetsgivare inte gillar medarbetarsamtalen.

Det är många krav på chefer men ganska få metoder som på ett enkelt sätt möter allt chefer och arbetsgivare har behov av tycker jag. Kanske därför jag länge slipat på enkla verktyg att dela med mig av, det som känns enkelt används oftare.

De kallas olika på olika arbetsplatser - medarbetarsamtal, utvecklingssamtal, PU-samtal och är skilda från lönesamtalen

Det finns ett regelverk kring hur det ska gå till vilket är bra men gör många samtal lite stolpiga. För att mjuka upp och komplettera samtalen har jag tagit fram frågor som chef och medarbetare var och en ska tänka igenom innan. Responsen från dem som använt dem har varit förvånade positiv, jag blev så glad.

Under en föreläsning om motivation går jag igenom förutsättningarna vi behöver för en hållbar motivation men det räcker ju inte med att känna till dem. De måste också omsättas i vanor och handlingar.

SDT, Självbestämmandeteorin som jag utgår ifrån

Genom att ha tuggat mig igenom långa föreläsningar, mängder med böcker, och under många år följt de främsta forskarna inom området, vågar jag säga att jag kokat ned det till användbarhet. Som en liten buljongtärning av kunskap får ni uppföljningsmaterial så att en föreläsning inte blir som ett tomtebloss, d v s kul när det pågår men snabbt bortglömt.

För att verkligen ge medarbetarsamtal ett vettigt innehåll brukar jag, på de arbetsplatser jag föreläst hos, skapa både personliga- och gruppövningar där vi ersätter motivationsmyter med forskning om förutsättningar för en hållbar motivation.

"Det är bara att bara bita ihop!" är en föreläsning som baserar på SDT, Självbestämmandeteorin där pratar jag om att vi behöver ha vissa grundbehov uppfyllda för att få fart på motivationen. Vi kan bita ihop ett kortare tag men det håller inte länge. Vi måste fylla på med energi genom de förutsättningar forskningen talar om.

Vi måste känna en hög grad av sammanhang för att må bra, sammanhang med dem vi jobbar tillsammans med och med samhället som helhet. Vi måste känna att vi är kompetenta, att vi har de kunskaper och även de verktyg som krävs för att utföra arbetsuppgiften, vi behöver också ordentligt med tid för att kunna utföra arbetsuppgiften med så hög kvalitet som vi oftast vill. De flesta anställda vill göra ett bra jobb, känna sig nöjda när de går hem. Och sist men inte minst så vill vi känna ett självbestämmande. Vi vill kunna känna att vi kan styra så mycket som vi själva tycker är rimligt.

Genom att ta sig igenom ett batteri med frågor, till exempel "Hur kan jag som chef stötta dig när du försöker öka din känsla av sammanhang här på arbetsplatsen"? Så får medarbetaren möjlighet att formulera sig och arbetsgivaren, chefen, möjlighet att lära känna sin medarbetare bättre. När vi vet vad någon kämpar på med är det lättare att hjälpa till. när vi får formulera våra utmaningar själva är vi mer intresserade av att jobba på i rätt riktning mot en mer hållbar motivation.

Läs mer om föreläsning med Charlotte Signahl som handlar om SDT - Självbestämmandeteorin

Om jag har varit på en arbetsplats brukar jag lämna en lista med frågor att använda för att få fart på motivationen. Om jag dessutom fått föreläsa om härskartekniker, vilket ofta verkligen dödar motivationen när de används, brukar jag be chefen fråga medarbetarna vilka härskartekniker hen tycker att chefen ska hålla utkik efter. Bara genom att ställa frågan en gång om året gör att föreläsningens innehåll hålls vid liv länge.

Om jag har föreläst om stresshantering brukar jag be både medarbetare och chef ställa frågan till varandra. Hur kan jag minska din stress? Det kan låta märkligt men även chefer är människor och behöver få omtänksamhet från sina medarbetare. När insikten att vi kan göra våra chefer bättre når medarbetarna brukar det bli ett väldigt mycket bättre klimat på arbetsplatsen.

Läs mer om mina föreläsningar här

Allt som inte härdar dödar!
en föreläsning om stresshantering och återhämtning baserad på ACT

Men har du ingen humor eller?!
en föreläsning om härskartekniker, makt och samarbete

Det är bara att bara bita ihop!
en föreläsning som ersätter motivationsmyter med forskning om förutsättningar, förändring och samarbete


Tycker du detta är viktigt? Dela gärna på sociala medier!
Charlotte Signahl - föreläsare och moderator