en föreläsning om jämställdhet med lite historia, lite statistik och mycket ironi

Men har inte jämställdheten gått för långt nu igen?!

en föreläsning om jämställdhet med lite historia, lite statistik och mycket ironi

Detta är en föreläsning för de redan frälsta. Tanken är att ge kraft och energi att fortsätta arbetet för en mer jämställd värld. Fokus ligger på kvinnors rättigheter, på de jämställdhetspolitiska målen, belyser avgörande händelser och personer som banat väg för feminism och jämställdhet. Vad är makt? Får alla kvinnor plats i kvinnorörelsen? Kan män vara feminister? Varför är separata rum lika viktigt som låga trösklar in i gemenskapen för framtiden? Föreläsningen utgår från olika vardagliga exempel, reflektioner och aktuell forskning.

Innehållet beslutas i samråd med kunden men kan innehålla:

  • Några viktiga årtal
  • Några banbrytande personer
  • Olika våger av feminism och vad de har betytt
  • Kvinnorörelsens vita fläckar – får alla kvinnor delta i kvinnorörelsen? Vems rättigheter har prioriterats?
  • Fogelstads Kvinnliga Medborgarskola – varför var just den så viktig för svenska jämställdhetsframgångar?
  • Vilka är de jämställdhetspolitiska målen och vad har de att göra med just er?
  • Lite statistik rörande de jämställdhetspolitiska målen att hämta kraft ur

Föreläsningen finns som 10 minuters variant till 90 minuter. Alla föreläsningar utformas tillsammans med uppdragsgivaren för att hamna där behovet är som störst.

Charlotte Signahl - föreläsare och moderator