en föreläsning med Charlotte Signahl om personlig utveckling och karriär

Misslyckad, Miss – Lyckad eller Miss Lycklig?

en föreläsning med Charlotte Signahl om personlig utveckling och karriär

Hur vill jag leva? Vad vill jag göra med min tid och mina relationer? Hur ska jag hitta strategier för att förbättra min hälsa och ekonomi? Föreläsningen kommer inte lösa dina olika problem men den kommer ge inspiration och verktyg att fortsätta arbetet på egen hand eller med en parhäst du hittar under föreläsningen.

Verktygen är hämtade ur de olika coaching-utbildningar jag har gått genom åren och jag kommer att tipsa om böcker, personer att följa eller lyssna på. En del handlar om meditationens grunder och du får en enkel meditation att ta med dig för resten av livet.

Denna föreläsning riktar sig till nätverk inom branscher, företag, utbildningar eller kanske föreningar. Namnet kommer från ett tillfälle för ett nätverk för den som definierar sig som kvinna eller icke binär men innehållet passar ju så klart alla.  Ibland håller jag denna föreläsning/workshop själv och ibland tillsammans med en coachkollega.

Det detaljerade innehållet bestäms tillsammans med arrangören för det speciella tillfället men kan till exempel innehålla:

  • Lite om lyckoforskning och många missförstånd
  • Vilka värderingar har jag? Vad är att leva värderingsstyrt istället för målstyrt?
  • Vanor – vilka vanor har jag som jag vill fortsätta med som stödjer mina värderingar? Vilka vanor har jag som jag vill bli av med?
  • Vad är stress?
  • Stresshanteringsmetoder utifrån ACT
  • Vad är motivation?
  • Några verktyg för mer hållbar motivation utifrån SDT
  • The Work – en metod för att ta tag i våra sår och konflikter (endast vi längre tillfällen)
  • Meditation – några grunder och en stunds praktik

Formatet är allt från en lunch, en kväll till två heldagar beroende på målgrupp och möjligheter. Misslyckad, Missmodig, Miss – Lyckad eller Miss Lyckligt Modig?

Charlotte Signahl - föreläsare och moderator