Jämställdhet är ett ämne som ligger mig mycket varmt om hjärtat. Genom åren har jag föreläst i ämnet inför åtskilliga företag och organisationer. Jag erbjuder ett väl genomarbetat och uppdaterat material i ämnet. Kontakta mig omgående (till höger) för tidsbokning eller vid ytterligare frågor. Nedan kan du läsa mer om hur jag behandlar ämnet jämställdhet eller se ett videoklipp från en föreläsning.

Så till frågan som rubriken lyder, räcker 90 minuter för att få en klar uppfattning om vad begreppet jämställdhet innebär? Nej men det är en bra början!

Frågeställningarna är många. Vad är jämställdhet och hur kan det ses från olika håll? Vad är jämlikhet och vad är skillnaden? Hur hänger sexuell läggning, könsidentitet, konstruerat och biologiskt kön ihop? Vad är intersektionalitet?

Vet du vilka de lagstadgade diskrimineringsområdena är och vad de innebär? En modern jämställdhet hur kan den se ut?

Charlotte Signahl