föreläsning - mangfald

Föreläsning om mångfald
med föreläsare Charlotte Signahl

Jag vet inte om det går att föreläsa om mångfald egentligen men jag får ofta frågan. Om jag tackar ja, vilket inte är säkert för det beror så på varför en kund vill ha en sådan föreläsning, ja då utgår jag ifrån Kimberlé Williams Crenshaw som är en amerikansk professor vid UCLA School of Law och Columbia Law School. Hon är ledande inom kritisk race-teori, en akademisk disciplin som undersöker hur rasism och diskriminering utifrån ex hudfärg påverkar samhället och individer. Hon introducerade begreppet intersektionalitet 1989 i en artikel som publicerades i University of Chicago Legal Forum, en analysram som försöker förstå hur olika former av förtryck så som rasism, sexism och homofobi, interagerar och skapar unika erfarenheter av diskriminering för personer som samtidigt befinner sig inom flera marginaliserade grupper.

En annan favorit är Judith Butler. Hon ställer frågan: vad är egentligen medfött och vad är inlärt? Varför har män och kvinnor olika typiska beteenden och arbetsuppgifter i olika delar av världen? Om allt var biologi ja då hade det inte blivit så? Att fylla en föreläsning med frågor i stället för enkla svar kan ibland vara frustrerande för både deltagarna och föreläsaren men livet är inte alltid enkelt.

Att inte se vilka normer, vanor och ovanor vi har kan lätt leda till indirekt diskriminering vilket du kan läsa mer om här… Hur rekryterar vi? Varför missar vi vissa kundgrupper? Hur kommer det sig att inte alla vill jobba hos oss? Vilka studenter attraherar vi och varför? Vem är välkommen och vem känner sig välkommen?

Kanske är jag ändå lite mer intresserad av vad som förenar oss människor än vad som skiljer oss åt och därför kombinerar jag gärna föreläsningar om mångfald med inkludering och motivationsforskning.

Få ställen är så fyllda av mångfald och mänskliga möten som äldreomsorg och vård kanske är det därför det är ett av mina favoritområden och föreläsningen Men hur oförskämd får en liten gumma vara? är en skräddarsydd föreläsning om bemötande, salutogent förhållningssätt, bemötande och motivation inom vård och omsorg. Den utgår från samma teorier som övriga föreläsningar men med en fördjupning kring ett salutogent förhållningssätt.


Föreläsning om bemötande och samarbete
Föreläsning om motivation
Föreläsande om bemötande
Föreläsning om diskriminering
Samtliga ämnen med föreläsare Charlotte Signahl
Charlotte Signahl - föreläsare och moderator