Härskartekniker – vilka är de?

Härskartekniker syftar på olika sociala manipulationer varmed en grupp eller person behåller sin position (i en synlig eller osynlig hierarki) gentemot människor ur andra grupper eller gentemot en enskild individ.

Uttrycket är ursprungligen myntat av den norska psykologen och filosofen Ingjald Nissen 1945. Nissens ursprungliga nio härskartekniker populariserades och minskades till fem av den norska socialpsykologen Berit Ås 1976 och beskrevs redan på 1980-talet i svensk litteratur. Vanligtvis är det någon av dessa fem som avses med termen härskarteknik, men Berit Ås har själv utökat listan med två till och i vardagligt tal används ibland ordet härskarteknik om allmänt ohemula maktmanipulationer. Andra tänkare och debattörer har också beskrivit och delat upp härskartekniker på lite andra sätt men Berit Ås ursprungliga definition och beskrivning är dock den som är klart dominerande.

När jag utbildar så vill jag att vi tillsammans prövar för att riktigt känna hur illa det blir. Jag vill att vi samtalar om härskarteknikerna mer än bara en ren föreläsning. För härskartekniker är något som vi alla GÖR och därför är det viktigt att känna efter när och hur vi gör dem.

Charlotte Signahl - föreläsare och moderator