Sexuell läggning och HBTQ, homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer – så många ord!

Ord är både viktigt och oviktigt. Men det är genom ord vi kommunicerar framför allt i skrift men även i tal. Det ord som kan upplevas kränkande av en person kan upplevas befriande för någon annan.

Pansexuell är för närvarande mitt eget favoritord!

Jag tror på att kunskap skapar trygghet och att trygghet skapar kärlek. Många tycker inte om den hållningen men jag tror på rena upplysningsföreläsningar där frågor och begrepp vrids och vänds på. Många frågor har inget svar men ett inkluderande förhållningssätt löser många dilemman.

Charlotte Signahl - föreläsare och moderator