Inkludering eller likabehandling - vad är rätt?

Likabehandling leder till må̊ngfald. Här betonas dock i ordet vilka möjligheter människor få̊r som exempelvis vårdtagare, student eller arbetssökande. Ordet likabehandling kan dock vara lite missvisande då̊ det lå̊ter som att det innebär att alla ska behandlas exakt lika, men det som man med begreppet vill understryka är istället att människor ska ha lika villkor. Det kan i vissa fall betyda olika behandling. Människor har olika förutsättningar för att kunna agera på̊ lika villkor som andra. I praktiken utgörs likabehandlingsarbete ofta av upprättande av likabehandlings- eller mångfaldsplaner för att förebygga och förhindra diskriminering. En modernare variant är att tala om hur vi inkluderar istället för att undvika att exkludera, att ha en inkluderingsplan helt enkelt!
Charlotte Signahl - föreläsare och moderator