Motivation – grunder du kan ge dig själv och andra

Kring motivation och vad det är finns många myter. Två är speciellt vanliga: din motivation är någon annans ansvar. Andra förstör, jag var motiverad! Och den andra är att en hög motivation är bra. Allt detta och lite till går jag igenom under föreläsningen:

Det är bara att bita ihop!

Min fråga till dig är: är du motiverad nog för att bli motiverad? En del människor har en personlig tränare på gymmet. Tränaren instruerar dem hur de ska träna för att få ut så mycket som möjligt av tiden på gymmet, hur de ska bli så starka som möjligt och hur de kan förbättra sin smidighet och sin kondition. Ingen skulle få för sig att betala för tränaren, be den att svettas åt en och sedan blir irriterad för att ens egen kondition inte blev bättre. Men ungefär så resonerar många kring motivation. Vi menar att du måste svettas lite för att få motivation. Att du måste använda metoderna för att jobba upp den mentala kondisen och styrkan som du så väl behöver på jobbet. Ingen, ingen annan kommer göra jobbet åt dig. Men precis som när du lyfter tunga vikter är det viktigt att lyfta rätt och dessutom är det inte mängden timmar på gymmet som räknas utan kvaliteten på övningarna du gör som avgör hur stark du blir.

Vi är alltid motiverade! Frågan är bara för vad? När arbetsuppgiften och motivationen sammanfaller är det ju toppen men det är inte alltid så. Ungdomar är alltid motiverade, ganska ofta för att sova, spela eller kanske äta men inte just det som föräldrarna planerat att de skulle äta. En hög motivation är bra om den är riktad mot det som behöver göras. En hög motivation att skaffa sig det senaste kan bli dyrt. Det kan motivera till att arbete mycket. Men är det då arbetet vi är motiverade för? En hög motivation att vilja ha det senaste kan leda till kriminalitet om du inte vet något annat sätt att få jobb. En hög motivation att framstå som smart kan leda till fusk lik väl som till flit. Vad i ditt liv gör du utan ansträngning? Vad gör du för att det är så roligt att du inte kan låta bli? För någon är det träna, för någon annan att baka och för en tredje att fixa med trädgården. För mig är det att diska eller tvätta, jag tycker att det är ett extremt enkelt sätt att få synliga resultat. Men ofta inser jag att jag diskar för att slippa sätta mig med mailen.

Hotivation: jobba bör man annars dör man! Är kanske motsatsen till motivation.
Inre motivation är ett resultat av uppfyllda behov. Gör en kartläggning. Hur väl uppfyllda är dina behov? Om någon verkar passiv eller omotiverad fundera över hur väl den personens behov är tillfredsställda. Gör till en vara att fundera över hur väl du uppfyller andra människors behov.

Vad är motivation? Flow eller autonom motivation är ett resultat av uppfyllda behov.

Fysiska behov:

  • mat
  • sömn och vila
  • sex (och närhet)

Psykologiska behov:

  • att känna samhörighet
  • att känna sig kompetent
  • att uppleva att man är autonom, har självbestämmande

Samhörighet – vi behöver vårt sammanhang, vår flock om du så vill för vår fortplantning och överlevnad. Sammanhangen kan vara olika men vi vill vara en del av något, en familj eller fotbollslag, en arbetsgemenskap eller en förening. Genom att vara del av ett sammanhang tillgodoser vi vårt behov av skydd, av närhet och av att kunna dela på maten eller resurserna. Ensam är inte stark i långa loppet. Det finns forskning som säger att det är farligare att känna sig ensam än att röka och vara kraftigt överviktig.

En del av samhörigheten är att jobba mot samma mål. Känner du att du vet vilka mål ni arbetar mot och kan ni mäta era framgångar? En annan är att känna att man hör till. Genom omedveten eller medveten diskriminering minskas motivationen kraftigt.

Kompetens - det är kul att känna sig kompetent! Det är lätt att se lyckan hos ett barn som precis lärt sig något nytt och eftersträvansvärt. Men när en arbetsuppgift känns för svår blir vi stressade och när den är för lätt tröttnar vi fort. Kompetens är inte bara sakkunskap utan även att ha förutsättningar och resurser att kunna genomföra en uppgift, hantera en utmaning. Vi har ett behov av att vara kompetenta för att känna att vi bidrar till vårt sammanhang, vi vill vara behövda.

Autonomi – fri att välja sina tankar och handlingar, möjlighet att påverka och fatta egna beslut inom givna ramar. Olika personer har behov av olika stora ramar för att hitta rätt. För stora ramar kan leda till förvirring vilket är lätt att se hos små barn. Vuxna kan känna att sammanhanget försvinner om ramarna är för vida. Men för små ramar och detaljstyrning dödar fort motivation och arbetstempo.

Charlotte Signahl - föreläsare och moderator