Charlotte Signahl är sedan 2006 företagare med fokus på föreläsningar, utbildning och att moderera och processleda konferenser. Främsta utbildningen är livet men har läst historia, sociologi, och psykologi på Stockholms Universitet, samt teologi och mänskliga rättigheter. Charlotte har som ung varit förbundsordförande för Röda Korsets Ungdomsförbund, ordförande för URIX, projektledare på Sensus Studieförbund. Dessutom åtta livserfarenhets genererande år inom hemtjänsten.

Ibland gör jag skräddarsydda uppdrag. Kanske är jag inte helt till min fördel här men i alla fall det var en mycket intressant dag.

https://www.youtube.com/watch?v=H7w9eXEUpwQ