material - sa-har-kan-ni-jobba-med-harskartekniker

Så här kan ni jobba med Härskartekniker

Börja med att repetera de sju diskrimineringsgrunderna.

Berätta vem de ska rapportera till när de upplever eller ser saker som de inte kan eller vill agera på själva. Hur ser stödorganisationen ut hos just er?

Dela ut Härskartekniksmatrisen.

Dela in alla i mindre grupper ungefär fyra och fyra.

Låt varje grupp själva hitta på ett par exempel på hur varje härskarteknik kan se ut hos dem.

Låt sedan varje grupp fokusera på mittenkolumnens tre översta rutor och spåna på hur de skulle kunna göra. Hur skulle de kunna agera utan att lägga skuld och skam på den som utövar härskartekniken då det bara blir kontraproduktivt? Dela ut stora lappar låt dem skriva ned.

Gå en runda och låt varje grupp berätta om sina mottekniker. Samla in lapparna och vips har ni en egen handbok med mottekniker mot härskartekniker.

Avsluta gärna med att repetera gärna hur ni kan öka motivationen genom att använda materialet om motivation på www.signahl.se/material

Det är viktigt att tala om hur vi ska göra mer än hur vi inte ska göra!

Charlotte Signahl - föreläsare och moderator