material - deltagarmaterial-harskarteknikerna

Härskarteknikerna

Härskartekniker är ett välkänt fenomen för att så väl omedvetet som medvetet exkludera och trycka ned någon på ett möte. Detta synliggjorde Professor Berit Åhs för oss så att när vi   ser eller hör dem då känner vi igen dem. Ibland är det någon som säger att Åhs uppfann dem men icke, det gör vi alla då och då skapar sätt att ta plats på ett fult sätt, skapa ful makt, vi använder dem både medvetet och omedvetet men ju mer vi lär om dem desto lättare att både oskadliggöra dem när de riktas mot oss och undvika att själva använda dem.

Oavsett om det görs omedvetet eller medvetet kommer den som blir utsatt att känna sig illa till mods, undra vad som egentligen hände och inte sällan är detta grunden i kränkande särbehandling på många arbetsplatser. Härskarteknikerna är identifierade av Berit Ås som är professor i socialpsykologi vid Universitetet i Oslo och hon blev den första av de kvinnliga partiledaren i Norge.

Användandet av härskartekniker är vanligt men en bra sak med det är att ju lättare vi har att känna igen dem desto mer immuna blir vi när vi utsätts. Möten kan vara en trygg plats att reflektera över när vi blivit utsatta eller när vi själva har utsatt någon annan. Ju mer makt du har i gruppen eller på arbetsplatsen desto mer ansvar har du att leta när härskartekniker används mot dem som har mindre makt.

Nedan beskrivs de fem härskartekniker Berit Ås utgår ifrån.

Osynliggörande

Av någon anledning så är det ingen som ser dig. Exempel kan vara att du blir avbruten eller de andra läser tidningen medan du talar. Du som använder rullstol blir inte tillfrågad direkt utan istället den som är medföljare trots att det är uppenbart att det är dig som frågan avser.

Förlöjligande

När du berättar något viktigt så skrattar den du berättar det för. Någon utsätter dig för ett skämt om din kropp eller din brytning. Dina förslag tas inte på allvar.

Undanhållande av information

Innan mötet har bara en del av deltagarna fått information om en viss punkt. Möten hålls utan att du informeras. Viktiga beslut tas när du inte är närvarande.

Dubbelbestraffning

Hur du än gör blir det fel. Vad du än säger har du fel. Lyssnar du är du mesig, har du en åsikt är du för dominant. Livet blir en känsla av moment 22.

Påförande av skuld och skam

Du blir syndabock för något som egentligen rör alla i gruppen eller samhället i stort. Till slut börjar du tro på det själv. Vi kommer ingen vart i den här gruppen för jag ställer för många frågor. Det var mitt fel att han sa äckliga saker till mig, aldrig mer ska jag ha kort kjol på mig.

Hur hanterar vi då härskarteknikerna?

  • Vad kan jag göra när jag ser att någon annan utsätts för osynliggörande?
  • Vad kan jag göra när jag utsätts för osynliggörande? Vad känns bekvämt?
  • Vad kan jag göra när jag inser att det är jag som är boven?

Många arbetsplatser har många möten. Alla är inte trevliga, kreativa eller konstruktiva. Frågor att ställa sig när stämningen på ett möte inte är god:

Osynliggörande – vad och vem behöver synliggöras?

  • Förlöjligande – vem skrattar på vems bekostnad? Vem av dem har mest makt? Ifrågasätt kränkande skämt.
  • Undanhållande av information – har alla fått veta allt för att kunna ta bra beslut? Har alla fått samma information?
  • Dubbelbestraffning – sätt rimliga normer. Hur många timmar per dygn finns det? Vad är det rimligt att en småbarnsförälder orkar eller när vågar en gammal person vara ute?
  • Påförande av skuld och skam – bejaka livsglädje! Lägg inte dina egna moralpredikningar på andra människor. Du städar eller äter så mycket du vill och andra så lite de vill.
Charlotte Signahl - föreläsare och moderator