material - chefens-verktygslada

Chefens verktygslåda

En chef kan under utvecklingssamtalen ställa följande frågor under några års tid för att få detta som en del av rutinen:

  • Hur kan jag öka din känsla av samhörighet och sammanhang här på jobbet?
  • Hur kan du själv öka din känsla av samhörighet och sammanhang här på jobbet?
  • Hur kan jag stötta dig när du vill öka din känsla av samhörighet och sammanhang här på jobbet?
  • Hur kan jag öka din känsla av kompetens och möjlighet till att utföra ett gott jobb?
  • Hur kan du själv öka din känsla av kompetens och möjlighet till att utföra ett gott jobb?
  • Hur kan jag stötta dig när du vill öka din känsla av kompetens och möjlighet till att utföra ett gott jobb?
  • Hur kan jag öka din känsla av självbestämmande här på jobbet?
  • Hur kan du själv öka din känsla av självbestämmande här på jobbet?
  • Hur kan jag stötta dig när du vill öka din känsla av självbestämmande här på jobbet?
Charlotte Signahl - föreläsare och moderator