Vad är intersektionalitet?

Att kunna se hur olika maktbaser samverkar. Inter – mellan och sektion – grupp eller plats.

Intersektionalitet är en feministisk sociologisk teori och analytiskt hjälpmedel för att studera hur olika former av diskriminerande maktordningar samverkar i ett samhälle. Begreppet intersektionalitet myntades under slutet av 1980-talet av Kimberlé Crenshaw, som var aktiv inom rörelsen Black feminism. Crenshaw ville med begreppet kritisera genusforskningens uppfattning om kvinnor som "bara" kvinnor. Hon menade att det fanns andra faktorer som spelar in i en diskriminering, exempelvis etnicitet, ålder eller klass.

Läs gärna mer här där vi försökt att på ett enkelt sätt förklara vad intersektionalitet är.

Charlotte Signahl - föreläsare och moderator