Vad är det för problem med ordet mångfald?

För det första finns det ingen enhetlig definition av begreppet. För det andra går det inte att mäta då det finns lagar som inte tillå̊ter organisationer att föra register över vissa uppgifter om sina anställda, medlemmar eller medborgare och för det tredje är det mycket svårt att omvandla alla aspekter inom mångfaldsbegreppet till något meningsfyllt.

Väldigt ofta börjar samtalen handla om representativitet och egenskaper. Som om alla kvinnor vore lika och en kvinna kan representera restens åsikter och erfarenheter. Som om alla som använder rullstol skulle ha lika åsikter i vissa politiska frågor eller som om alla från ett land skulle ha samma värderingar, religion, åsikter och erfarenheter. Jag tänker ofta att de som vill jobba med mångfaldsfrågor redan i sitt ordval avslöjar att de inte har funderat så mycket över frågor om makt, strukturer och norm och just därför har jag valt att ha det som titel på en av mina föreläsningar, för att få utbilda just där det behövs.

Charlotte Signahl - föreläsare och moderator