>
1
2
Föreläsning

Mycket vill ha mer, hur oförskämd får en liten gumma vara?
- en föreläsning om motivation och medmänsklighet i vården

Som en hemlig agent har jag känt mig senaste tiden. Att komma tillbaka till äldrevården efter 20 år var en mycket nyttig erfarenhet.

Utgångspunkten i motivationsforskning och mänskliga rättigheter ligger fast men exemplen är vassare, dilemmana som jag och publiken diskuterar svårare. Hur medarbetarskap, diskrimineringslagstiftning och motivationsredskap ska tillämpas i vårdsituationen har skarpare kanter nu är förr. Måste vårdbiträden stå ut med rasistiska och tafsande vårdtagare? Måste äldre släppa in främmande människor i sitt hem varje vecka? Hur vårda någon vars familjehögtider du inte känner till? Vad gör vi med dementa som är rädda för visir och plasthandskar? Hur hantera anhöriga med orealistiska krav? Hur skapar vi arbetsgemenskap och hanterar att många som jobbar faktiskt vill ha andra arbeten än att byta bajsblöjor samtidigt som andra vigt sitt liv åt att vårda? Vad är en hållbar arbetssituation? Vad är en värdig äldrevård? Alla som får hemtjänst är inte gamla – hur gör vi då? Föreläsningen levererar väldigt få enkla svar och sanningar men många redskap för att öka livskvaliteten för både personal och vårdtagare.

Denna Coronatid har fått mig att ändra vissa saker men kanske framför allt förtydliga föreläsningarna. Samhället och de äldres förutsättningar är annorlunda, människorna vi förr kallade vid namn är nu kunder, personalens arbetsmiljö både mycket bättre och sämre, själv har jag 20 års mer livserfarenhet nu än då. Under de första 8 åren grundlade jag mycket av min människosyn, studier i psykologi, arbete på Röda korset och andra organisationer lade efter det till perspektiv och att under 15 år vara utbildare/föreläsare i motivations- och mångfaldsfrågor har så klart påverkat mig enormt.

Beroende på tidsomfattningen kan vi ha kortare eller längre inslag av reflektion och eget arbete eller grupparbeten alltid anpassade utifrån gruppens nuläge och kundens mål med uppdraget. Varianter av denna föreläsning har jag levererat i format från 30 minuter till 3 heldagar.

Innehållet beslutas i samråd med kunden men kan innehålla:

  • Hur kan jag hitta förutsättningar för min egen motivation ? Workshopsdel
  • Hur ökar vi samarbetsförmågan mellan vårdtagare/kunder och personal?
  • Vilka olika sorters motivation finns det? Vad säger forskningen?
  • Dilemman i vårdsituationen
  • Klassiska generations- och kulturkrockar och hur tar vi oss ur dem?
  • Mirakelformuleringar i bemötandesituationer – finns de?
  • Kort om diskrimineringslag och äldres rättigheter
  • Kort om arbetsmiljö
  • Lär ut verktyg för att hantera när du själv utsätts för rasism, sexism mm
  • Förlänger gärna föreläsningen med ett pass om härskartekniker

 

Kontakta Signahl för bokning

Fyll i formuläret nedan för att kontakta Charlotte Signahl gällande bokning. Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.