material - deltagarmaterial-om-motivation-och-engagemang

Deltagarmaterial om motivation och engagemang

Kring motivation och vad det är florerar allt för lite fakta och allt för många myter. Två är speciellt vanliga: din motivation är någon annans ansvar. Andra förstör, jag var motiverad! Och den andra är att en hög motivation alltid är bra. Att föreläsa om motivation har varit en utmaning då det är många som vill att själva föreläsningen ska vara en snabb enkel lösning och att jag ska motivera dem. Men så enkelt är det inte. Det är mer som kondis, det är ett resultat av vanor som ger en god kondition eller motivation. Dessutom tar det lite tid att få till och det är något som sedan måste underhållas.

Allt för ofta blandas motivation ihop med disciplin och där för har jag valt att döpa min föreläsning om motivation till:
Det är bara att bita ihop! – en föreläsning som ersätter motivationsmyter med forskning om förutsättningar, förändring och samarbete

Du blir bra på det du tränar på! Vad tränar du på? Min fråga är: är du motiverad nog för att bli motiverad? En del människor har en personlig tränare på gymmet. Tränaren instruerar dem hur de ska träna för att få ut så mycket som möjligt av tiden på gymmet, hur de ska bli så starka som möjligt och hur de kan förbättra sin smidighet och sin kondition. Men på jobbet ska den där motivationen bara infinna sig av sig själv. Grejen är att vi alltid är motiverade! Frågan är bara för vad? När arbetsuppgiften och motivationen sammanfaller är det ju toppen men det är inte alltid så.

När jag föreläser utgår jag från Självbestämmandeteorin, SDT, där finns tre viktiga saker att ha koll på alla vill känna sig kompetenta, känna att de är en del av ett sammanhang och känna att de bestämmer i sina egna liv. En sammanfattning av självbestämmandeteorin är att människor har en inneboende drift att söka självbestämmande (autonomi), vilket innebär att de vill känna att de har valmöjligheter och kontroll över sina egna handlingar. Människor strävar också efter att utveckla och använda sina färdigheter och uppnå en känsla av kompetens. Slutligen har människor ett behov av att höra samman, tillhörighet eller sammanhang, vilket innebär att de vill känna sig anslutna till och få stöd från andra människor. Enligt SDT är det när dessa grundläggande behov är tillfredsställda att människor är som mest motiverade, engagerade och upplever välbefinnande.

Fysiska grundbehov:

  • Skydd, trygghet
  • Mat, vatten, näring, rörelse
  • Sömn, vila, återhämtning
  • Sex
  • Närhet

Psykologiska grundbehov:

  • Att känna samhörighet och känna sig som den del av sammanhanget, det stora och det lilla.
  • Att känna sig kompetent, att ha tillgång till resurser och tid för att kunna använda sina kunskaper och son kompetens på den nivå individen vill, de flesta vill göra ett jobb de är stolta över.
  • Att känna ett självbestämmande, autonomi, att få välja i så stor utsträckning som möjlighet när, var och hur en uppgift ska utföras. Detaljstyrning döda motivation och engagemang och forskning visar att ju mer vi kontrollerar desto med fuskas det.

När människor känner sig autonoma och har valmöjligheter, när de får använda sina färdigheter och när de känner en känsla av samhörighet med andra, blir de mer engagerade och har en inre motivation för att nå sina mål. Det är viktigt att notera att människor långsiktigt drivs av sina egna intressen och värderingar snarare än yttre belöningar eller påtryckningar. Yttre belöningar som först kan motivera kan till och med senare minska motivationen och upplevelsen av autonomi då de upplevs som kontrollerande eftersom de kommer utifrån.

Föreläsning fokuserade på hur ni skapar ett motiverande arbetsklimat och utgår från olika vardagliga exempel och aktuell forskning. SDT utvecklades av professor Edward Deci och professor Richard Ryan Deci m.fl. Vi ersätter myter med kunskap om vilka förutsättningarna är för en positiv inre motivation och hur vi kan öka dem i vårt eget liv och på arbetsplatsen. Det till och med väldigt många olika sorters motivation och att känna till dem och känna igen dem ger oss fler verktyg på arbetsplatsen och privat.

Charlotte Signahl - föreläsare och moderator