ACT är en förkortning för Acceptance and Commitment ­ Therapy och uttalas som engelskans »act«, agera. Det är en terapiform men kan även användas inom till exempel arbetslivet som förebyggande åtgärd av stress och psykisk ohälsa i olika sammanhang.

ACT handlar om två saker, att identifiera vad du tycker är riktigt viktigt i livet och att ta faktiska, konkreta steg beteenden i riktning mot vad du tycker är viktigt i livet. Genom kartläggning och små beteendeförändringar får vi stora resultat. Hur låter dialogen i ditt huvud? Hur snäll är du mot dig själv? Vi använder den inre och yttre dialogen som utgångspunkt.

ACT vilar på en teoretisk bas av grundforskning inom området Relational Frame Theory, RFT, som beskriver den mänskliga förmågan att använda språket, hur språk och avancerade kognitiva funktioner utvecklas, lärs in och hur språket inom många områden är användbart för kommunikation. Vår förmåga att använda språk och tänkande kan skapa betydande lidande eller vara en källa till styrka och nya beteenden. Man kan säga att ACT är den praktiska tillämpningen av RFT. Både ACT och dess teoretiska bas RFT.