Likabehandling leder till mångfald. Här betonas dock i ordet vilka möjligheter människor får som exempelvis vårdtagare, student eller arbetssökande. Ordet lika- behandling kan dock vara lite missvisande då det låter som att det innebär att alla ska behandlas exakt lika, men det som man med begreppet vill understryka är istället att människor ska ha lika villkor. Det kan i vissa fall betyda olika behandling. Människor har olika förutsättningar för att kunna agera på lika villkor som andra. I praktiken utgörs likabehandlingsarbete ofta av upprättande av likabehandlings- eller mångfaldsplaner för att förebygga och förhindra diskriminering. En modernare variant är att tala om hur vi inkluderar istället för att undvika att exkludera, att ha en inkluderingsplan helt enkelt!