¨

Metodmaterial

BRYT! ett metodmaterial om normer i allmänhet och heternormen i synnerhet, Forum för levande historia & RFSL Ungdom
Machofabriken

www.machofabriken.se
Jämställd kommunikation
www.jamstall.nu
Interfems material och böcker
www.interfem.se

  • Rekrytera rätt
  • Se och ageraAgera antirasistiskt

Materialet Normkritiska metoder i förskolan, Aisha Lundgren
Fungerande förändringsarbete för lika möjligheter och rättigheter

www.temalikabehandling.se

Snabbkurs i normkritik
www.medrattattvara.se

Rekrytera mångfald
https://www.volontarbyran.org/sites/default/files/volontarbyran/document/rekrytera_mangfald.pdf

Schyst! Region Värmland – En inspirationskälla till jämlik kommunikation
Ladda ner som pdf eller beställ:
www.regionvarmland.se/utvecklingtillvaxt/jamstalldhet/schyst/schyst-webbversion

Aktiva åtgärder i arbetslivet, Diskrimineringsombudsmannen (handledningsmaterial)
http://www.gu.se/digitalAssets/1296/1296686_Aktiva_atgarder.pdf

Vägar till rättigheter, Diskrimineringsombudsmannen (handledningsmaterial)
http://www.do.se/globalassets/stodmaterial/stod-vagar-rattigheter.pdf

 

Telefonnr: +46 707 75 44 68

E-postadress: charlotte@signahl.se

Kontakta oss

Fyll i namn, e-post samt ditt meddelande och skicka sedan formuläret så kontaktar vi dig inom kort.

KROKBEN OCH UTSTRÄCKTA HÄNDER

Gratis e-bok att ladda ned

Ladda ned nu