Mångfald - besvärligt härligt?! - en föreläsning med Charlotte Signahl om mänskligt beteende, normer och diskriminering